Opleidingen

Reanimatie

Elke twee uur wordt er in Nederland iemand getroffen, buiten het ziekenhuis, door een plotselinge hartstilstand. Dat zijn ruim 300 gevallen per week en 15.000 op jaarbasis. In 50% van de gevallen heeft nooit iemand eerder hartklachten gehad. Bij een hartstilstand is er acuut levensgevaar. De enige kans op overleven is als omstanders direct hulp bieden.

Zorg dat u niet een hulpeloos toeschouwer blijft, maar zorg dat u weet hoe u moet reanimeren. Uiteraard is dit goed aan te leren. Het doel van de reanimatie-opleiding is dat u in staat bent om bij iemand die is getroffen door een hartstilstand de bloedsomloop zo snel mogelijk te herstellen, zodat de functies van het lichaam blijven behouden. U kunt blijvende (schadelijke) gevolgen zo veel mogelijk beperken door zo snel mogelijk te starten met reanimeren.

De overlevingskansen worden aanzienlijk verhoogd door het gebruik van een Automatische Externe Defibrillator (AED). Het gebruik hiervan is voorbehouden aan professionals en mensen die hiervoor speciaal opgeleid zijn.

Life Saving Solutions zorgt ervoor dat u na het volgen van de reanimatie-opleiding, in staat bent om te kunnen reanimeren en dat u weet hoe de AED werkt en hoe u deze kunt gebruiken.