Opleidingen

Bleeding Control Training

Aanslagen en schietpartijen met veel slachtoffers zijn gelukkig geen dagelijks fenomeen in Nederland. Het aantal van dit soort situaties in de westerse wereld neemt de afgelopen jaren wel toe en het is niet ondenkbaar dat ons land in de toekomst door een dergelijk incident wordt getroffen.

De overlevingskansen van slachtoffers van zulke aanslagen nemen snel af naarmate de tijd verstrijkt. Dit komt doordat hun verwondingen, meestal penetrerend van aard, met veel bloedverlies gepaard gaan en vaak de dood tot gevolg kunnen hebben. De afgelopen decennia hebben er belangrijke ontwikkelingen plaatsgevonden op het gebied van de behandeling van dergelijke slachtoffers, met tot voor kort toegepast binnen de medische militaire wereld. Vanwege deze constateringen en de ervaringen in de militaire chirurgie met eerste hulp op het slagveld heeft het American College of Surgeons (ACS) de “Hartford Consensus” geïnitieerd. De belangrijkste boodschap van de “Hartford consensus” is het creëren van publiek bewustzijn, vergelijkbaar met de bewustwording destijds van het nut van reanimeren en het gebruik van een automatische externe defibrillator (AED) bij een hartstilstand.

Omstanders en “first reponders” kunnen met relatief eenvoudige levensreddende handelingen uit te voeren zoals het aanbrengen van een tourniquet, de tijd tot aankomst van professionele (medische) hulpdiensten overbruggen. Dit is met name belangrijk waarbij er sprake is van levensbedreigende bloedingen, waarbij men binnen enkele minuten kan komen te overlijden.

Dergelijke letsels zijn niet alleen te betreuren tijdens aanslagen en schietpartijen, maar bijvoorbeeld ook tijdens verkeers- of bedrijfsongevallen.

Tijdens deze training wordt de Individual First Aid Kit (IFAK) verstrekt en tijdens deze training zal de inhoud hiervan uitvoerig worden behandeld.

Deze training is voor iedereen geschikt, eventueel als aanvulling op bestaande (EHBO) kennis.

Bleeding Control Bleeding Control Bleeding Control Wound Packing